تعرفه‌های سلریار

بسته رایگان

199,000 تومان ماهانه

رایگان

رادار دیجیکالا + گزارش فروش لحظه‌ای + دستیار تلگرامی سلریار + پشتیبانی و آموزش رایگان

مناسب فروشندگان بی‌نیاز به رقابت بای‌باکس و دارای تنوع کم

سرویس رادار: نظارت بر عملکرد خود یا هر فروشنده‌ دیگر در دیجی‌کالا

گزارش لحظه‌ای شفاف‌سازی تعداد و مبلغ فروش، رقبا، انبار و …

جستجو و مدیریت گروهی کالاها بر اساس فیلترهای مختلف

دریافت نوتیفیکیشن در زمان بیرون افتادن یا گرفتن بای‌باکس

دریافت نوتیفیکیشن در زمان موجود یا ناموجود شدن یک تنوع

فعال‌ و غیرفعال کردن کالا در کانال‌های فروش و قیمت‌گذاری آنی

دسترسی به لینک مستقیم مشاهده و ویرایش تنوع توسط در تلگرام

دستیار تلگرام: دریافت گزارش لحظه‌ای و تنظیم رادار دیجی‌کالا

پشتیبانی کاربران و آموزش فروشندگان (آنلاین)

بسته پایه

299,000 ماهانه

149,000 تومان

کلیه خدمات اشتراک رایگان + رقابت بای‌باکس بی‌نهایت + پیامک گزارش جامع فروش (هرساعت) + محاسبه سودآوری + مدیریت همزمان چند کانال فروش

رقابت بای‌باکس نامحدود در تعداد تنوع و نامحدود در دفعات قیمت گذاری

گزارش مانیتورینگ ساعت به ساعت از فروش، رقابت،‌ انبار و پروموشن

مشاهده دقیق اطلاعات قیمتی، کمیسیون‌ها، کسورات و هزینه‌های پنهان

مشاهده تعداد رقبا و برنده بای‌باکس اصلی و بای‌باکس رنگ یا سایز

دستیار قیمت‌گذاری: کاهش و افزایش قیمت مناسب با وضعیت رقابتی محصولات

اعمال استراتژی‌های قیمت‌گذاری و بای‌باکس تنها با دریافت کف و سقف قیمت

تغییر قیمت‌ فروش توسط هوش تجاری و رقابت خودکار با تمامی فروشندگان کالا

گزارش لحظه‌ای تعداد تنوع های فعال، در پروموشن، دارای بای‌باکس و فاقد بای‌باکس

گزارش لحظه‌ای تعداد و درصد باکس تصاحب شده، تعداد رقبا و کالاهای در رقابت

گزارش لحظه‌ای موجودی انبار دیجی‌کالا، بازه قیمتی و تعداد کالاهای فعال

امکان ثبت قیمت خرید، پیش‌بینی درآمد و محاسبه نرخ سودآوری

امکان اتصال و مدیریت همزمان بیش از یک کانال فروش

پشتیبانی کاربران و آموزش فروشندگان (تلفنی)

+

سرویس رادار: نظارت بر عملکرد خود یا هر فروشنده‌ دیگر در دیجی‌کالا

گزارش لحظه‌ای شفاف‌سازی تعداد و مبلغ فروش، رقبا، انبار و …

جستجو و مدیریت گروهی کالاها بر اساس فیلترهای مختلف

دریافت نوتیفیکیشن در زمان بیرون افتادن یا گرفتن بای‌باکس

دریافت نوتیفیکیشن در زمان موجود یا ناموجود شدن یک تنوع

فعال‌ و غیرفعال کردن کالا در کانال‌های فروش و قیمت‌گذاری آنی

دسترسی به لینک مستقیم مشاهده و ویرایش تنوع توسط در تلگرام

دستیار تلگرام: دریافت گزارش لحظه‌ای و تنظیم رادار دیجی‌کالا

بسته حرفه‌ای

999,000 ماهانه

499,000 تومان

کلیه خدمات اشتراک پایه + رقابت بای‌باکس رنگ یا سایز + نمودار بای‌باکس + چندکاربره

گرفتن بای‌باکس گروه: رقابت خودکار فقط با فروشندگان هم‌گروه رنگ یا سایز

گزارش رقابت بای‌باکس (مشاهده و بررسی نتیجه رقابت و میزان مالکیت بای‌‌باکس)

نمودار بای‌باکس و نظارت بر قیمت‌گذاری رقبا و عملکرد دستیار سلریار در گذر زمان

تعیین نحوه نمایش و دریافت داده‌‌های مالی به صورت ریال یا تومان

مدیریت دسترسی همزمان چند کاربر به یک پنل

خدمات پایه شامل:

رقابت بای‌باکس نامحدود در تعداد تنوع و نامحدود در دفعات قیمت گذاری

گزارش مانیتورینگ ساعت به ساعت از فروش، رقابت،‌ انبار و پروموشن

مشاهده دقیق اطلاعات قیمتی، کمیسیون‌ها، کسورات و هزینه‌های پنهان

مشاهده تعداد رقبا و برنده بای‌باکس اصلی و بای‌باکس رنگ یا سایز

دستیار قیمت‌گذاری: کاهش و افزایش قیمت مناسب با وضعیت رقابتی محصولات

اعمال استراتژی‌های قیمت‌گذاری و بای‌باکس تنها با دریافت کف و سقف قیمت

تغییر قیمت‌ فروش توسط هوش تجاری و رقابت خودکار با تمامی فروشندگان کالا

گزارش لحظه‌ای تعداد تنوع های فعال، در پروموشن، دارای بای‌باکس و فاقد بای‌باکس

گزارش لحظه‌ای تعداد و درصد باکس تصاحب شده، تعداد رقبا و کالاهای در رقابت

گزارش لحظه‌ای موجودی انبار دیجی‌کالا، بازه قیمتی و تعداد کالاهای فعال

امکان ثبت قیمت خرید، پیش‌بینی درآمد و محاسبه نرخ سودآوری

امکان اتصال و مدیریت همزمان بیش از یک کانال فروش

پشتیبانی کاربران و آموزش فروشندگان (تلفنی)

خدمات رایگان شامل

سرویس رادار: نظارت بر عملکرد خود یا هر فروشنده‌ دیگر در دیجی‌کالا

گزارش لحظه‌ای شفاف‌سازی تعداد و مبلغ فروش، رقبا، انبار و …

جستجو و مدیریت گروهی کالاها بر اساس فیلترهای مختلف

دریافت نوتیفیکیشن در زمان بیرون افتادن یا گرفتن بای‌باکس

دریافت نوتیفیکیشن در زمان موجود یا ناموجود شدن یک تنوع

فعال‌ و غیرفعال کردن کالا در کانال‌های فروش و قیمت‌گذاری آنی

دسترسی به لینک مستقیم مشاهده و ویرایش تنوع توسط در تلگرام

دستیار تلگرام: دریافت گزارش لحظه‌ای و تنظیم رادار دیجی‌کالا

 

بسته تجاری

3,999,000 ماهانه

1,999,000 تومان

کلیه خدمات اشتراک حرفه‌ای + خدمات مالی و کشف مغایرت + رقابت بای باکس با پرموشن

مناسب فروشندگان سازمانی و بزرگ با رقابت روی تنوع‌های پرشمار

اعمال استراتژی‌های قیمت‌گذاری و بای‌باکس با ساخت خودکار پروموشن‌

دستیار مالی: جمع‌آوری و پایش داده‌های مالی و کالایی و تولید گزارشات حسابداری

کشف مغایرت مالی و هزینه‌های پنهان

داشبورد تحلیل مالی

پشتیبانی کاربران و آموزش فروشندگان (پشتیبانی اختصاصی)

خدمات اشتراک حرفه‌ای شامل:

گزارش رقابت بای‌باکس (مشاهده و بررسی نتیجه رقابت و میزان مالکیت بای‌‌باکس)

نمودار بای‌باکس و نظارت بر قیمت‌گذاری رقبا و عملکرد دستیار سلریار در گذر زمان

تعیین نحوه نمایش و دریافت داده‌‌های مالی به صورت ریال یا تومان

مدیریت دسترسی همزمان چند کاربر به یک پنل

خدمات اشتراک پایه شامل:

رقابت بای‌باکس نامحدود در تعداد تنوع و نامحدود در دفعات قیمت گذاری

گزارش مانیتورینگ ساعت به ساعت از فروش، رقابت،‌ انبار و پروموشن

مشاهده دقیق اطلاعات قیمتی، کمیسیون‌ها، کسورات و هزینه‌های پنهان

مشاهده تعداد رقبا و برنده بای‌باکس اصلی و بای‌باکس رنگ یا سایز

دستیار قیمت‌گذاری: کاهش و افزایش قیمت مناسب با وضعیت رقابتی محصولات

اعمال استراتژی‌های قیمت‌گذاری و بای‌باکس تنها با دریافت کف و سقف قیمت

تغییر قیمت‌ فروش توسط هوش تجاری و رقابت خودکار با تمامی فروشندگان کالا

گزارش لحظه‌ای تعداد تنوع های فعال، در پروموشن، دارای بای‌باکس و فاقد بای‌باکس

گزارش لحظه‌ای تعداد و درصد باکس تصاحب شده، تعداد رقبا و کالاهای در رقابت

گزارش لحظه‌ای موجودی انبار دیجی‌کالا، بازه قیمتی و تعداد کالاهای فعال

امکان ثبت قیمت خرید، پیش‌بینی درآمد و محاسبه نرخ سودآوری

امکان اتصال و مدیریت همزمان بیش از یک کانال فروش

پشتیبانی کاربران و آموزش فروشندگان (تلفنی)

خدمات اشتراک رایگان شامل:

سرویس رادار: نظارت بر عملکرد خود یا هر فروشنده‌ دیگر در دیجی‌کالا

گزارش لحظه‌ای شفاف‌سازی تعداد و مبلغ فروش، رقبا، انبار و …

جستجو و مدیریت گروهی کالاها بر اساس فیلترهای مختلف

دریافت نوتیفیکیشن در زمان بیرون افتادن یا گرفتن بای‌باکس

دریافت نوتیفیکیشن در زمان موجود یا ناموجود شدن یک تنوع

فعال‌ و غیرفعال کردن کالا در کانال‌های فروش و قیمت‌گذاری آنی

دسترسی به لینک مستقیم مشاهده و ویرایش تنوع توسط در تلگرام

دستیار تلگرام: دریافت گزارش لحظه‌ای و تنظیم رادار دیجی‌کالا”

 

 

مدیریت تنوع و موجودی کالاها رایگان پایه حرفه‌ای تجاری
مدیریت گروهی کالاها بر اساس فیلترهای مختلف
فعال‌ و غیرفعال کردن کالا در کانال‌های فروش و قیمت‌گذاری آنی
مشاهده دقیق اطلاعات قیمتی، کمیسیون‌ها، کسورات و هزینه‌های پنهان
مشاهده تعداد رقبا و برنده بای‌باکس اصلی و بای‌باکس گروه (رنگ یا سایز)
رقابت گرفتن بای‌باکس رایگان پایه حرفه‌ای تجاری
دستیار قیمت‌گذاری: کاهش و افزایش قیمت مناسب با وضعیت رقابتی محصولات
رقابت بای‌باکس نامحدود در تعداد تنوع و نامحدود در دفعات قیمت گذاری
گرفتن بای‌باکس اصلی: رقابت خودکار با تمامی فروشندگان کالا با کف و سقف قیمت
گرفتن بای‌باکس گروه: رقابت خودکار فقط با فروشندگان هم‌گروه رنگ یا سایز
گزارش رقابت بای‌باکس (مشاهده و بررسی نتیجه رقابت و میزان مالکیت بای‌‌باکس)
اعمال استراتژی‌های قیمت‌گذاری و بای‌باکس با تغییر قیمت‌ فروش
نمودار بای‌باکس و نظارت بر قیمت‌گذاری رقبا و عملکرد دستیار سلریار در گذر زمان
اعمال استراتژی‌های قیمت‌گذاری و بای‌باکس با ساخت خودکار پروموشن‌
خدمات مالی رایگان پایه حرفه‌ای تجاری
ثبت قیمت خرید و محاسبه نرخ سودآوری
شفاف‌سازی کمیسیون‌ها، هزینه‌های فروش و تخمین درآمد
تعیین نحوه نمایش و دریافت داده‌‌های مالی به صورت ریال یا تومان
گزارش‌ها و ابزارهای نظارت بر فروش و عملکرد رایگان پایه حرفه‌ای تجاری
گزارش عملکرد کانال فروش (شفاف‌سازی تعداد و مبلغ فروش، رقبا، انبار و …)
گزارش لحظه‌ای تعداد تنوع های فعال، در پروموشن، دارای بای‌باکس و فاقد بای‌باکس
گزارش لحظه‌ای تعداد و درصد باکس تصاحب شده، تعداد رقبا و آمار کالاهای در رقابت با سایرین
گزارش لحظه‌ای موجودی انبار دیجی‌کالا، بازه قیمتی و تعداد کالاهای فعال
پیامک مانیتورینگ و گزارش تحلیلی فروش
پیامک گزارش لحظه‌ای (گزارش فروش ساعت به ساعت و تخمین فروش روزانه)
رادار (زیرنظر گرفتن فروشندگان آنلاین) رایگان پایه حرفه‌ای تجاری
دستیار تلگرام: تنظیم رادار، دریافت گزارش لحظه‌ای، اطلاع از وضعیت تنوع‌ها و …
سرویس رادار: نظارت بر عملکرد خود یا هر فروشنده‌ دیگر
دریافت نوتیفیکیشن در زمان بیرون افتادن یا گرفتن بای‌باکس
دریافت نوتیفیکیشن در زمان موجود یا ناموجود شدن یک تنوع
دسترسی به لینک مستقیم مشاهده و ویرایش تنوع توسط دستیار تلگرامی
اتصال کانال فروش به دستیار تگرام سلریار و دریافت گزارش لحظه‌ای در هر زمان
سایر خدمات سلریار رایگان پایه حرفه‌ای تجاری
پشتیبانی کاربران و آموزش فروشندگان آنلاین تلفنی تلفنی اختصاصی
تعیین نحوه نمایش و دریافت داده‌‌های مالی به صورت ریال یا تومان
امکان اتصال و مدیریت همزمان بیش از یک پنل
مدیریت دسترسی همزمان چند کاربر به یک پنل
شروع خرید خرید خرید